Wezwanie do Zapłaty

Baza Wiedzy

Wezwanie do Zapłaty Wzór

Wezwanie do zapłaty - na co mi to potrzebne?

Wysyłanie klientom wezwania do zapłaty nie należy do miłych i mało czasochłonnych czynności. Szczególnie jeśli to wezwanie ma kilkadziesiąt lub kilkaset odbiorców to czas przeznaczony na odzyskanie należności staje się uciążliwy. Z pomocą przychodzi nasz system do automatycznego wezwania do zapłaty, który jest bardzo prosty w obsłudze.
Mogą Państwo samodzielnie ustalić sobie terminy powiadomień klientów, np.:
  • 5 dni przed terminem wezwanie przypominające o zbliżającym się terminie
  • 3 dni po terminie płatności wezwanie informujące o braku wpłaty ze strony klienta na
  • pocztę elektroniczną
  • 14 dni po terminie płatności wezwanie do zapłaty zostaje wysłane listem poleconym
To wszystko odbywa się automatycznie bez Państwa interwencji. Pieniądze spływają na Państwa konto i pozostaje mieć nadzieję, że w następnym miesiącu wezwanie do zapłaty nie będzie konieczne.
Skuteczna Windykacja

Skuteczność systemu eWindykator

Test został przeprowadzony przez naszego klienta, który każdego miesiąca wysyłał 80-110 wezwań do zapłaty.
Czynności te zlecił swojemu pracownikowi, w którego skład wchodziło :
  • pisanie wiadomości elektronicznych
  • telefonowanie po klientach
  • sprawdzanie czy płatność została zaksięgowana
  • ciągłe powtarzanie tych czynności
Od chwili użycia naszego system do automatycznego wezwania do zapłaty, po wykonaniu wszystkich procedur przypominających 98% klientów wpłaciło należne pieniądze.
Klient oszczędził 1600zł netto miesięcznie na pracownika i nie musi już martwić się roztargnionymi klientami.
Skorzystaj z darmowego testu systemu Tutaj.